O Konkursie
Konkurs Wirtualne-Zamki polega na modelowaniu obiektów architektonicznyh w grafice 3D z wykorzystaniem darmowego oprogramowania jakim jest Trimble (dawniej Google) SketchUp. Obiekty jakie podlegają modelowaniu to zabytki architektoniczne: zamki, pałace, ruiny, rynki miast, ratusze, kościoły, cerkwie itp. Zamodelowane w dobrej jakości obiekty mają szansę na umieszczenie wraz z opisem, zdjęciami i innymi informacjami na stronach samorządowych i innych instytucji zajmującej się promocją regionu oraz na mapach w aplikacji GoogleEarth.
Główne cele konkursu to:

  1. Przygotowanie bazy polskich zabytków zamodelowanych z wykorzystaniem grafiki 3D, z wykorzystaniem programu Trimble SketchUp
  2. Rozwijanie i pogłębianie umiejętności związanych z grafiką komputerową wśród młodzieży oraz zainteresowanie tą formą modelowania rzeczywistości
  3. Integracja środowiska młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach (grafika komputerowa, modelowanie 3D) poprzez stronę WWW konkursu (forum dyskusyjne, kanał YouTube) oraz organizowanie przez Organizatora spotkań, zjazdów, imprez, konferencji dla uczestników konkursu. 

Bieżąca IV edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Perły Architektury Małopolskiej”.
Skierowana jest ona do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski, choć modelowane w ramach konkursu mogą być tylko obiekty architektoniczne z terenu Małopolski. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub zespoły dwuosobowe. Każda osoba lub zespół (dwuosobowy) może modelować 1 lub 2 obiekty. W pierwszej kolejności należy wybrać obiekt z „Listy obiektów do modelowania” zamieszczonej na stronie konkursu. Jako drugi obiekt można wybrać obiekt z terenu Małopolski spoza listy.
Wybór tematów (obiektów) i bieżące dokumentowanie postępów prac odbywa się poprzez forum na stronie konkursu.
Oprócz utworzenia modelu obiektu architektonicznego ważnym elementem pracy jest utworzenie dokumentacji fotograficzno – tekstowej prezentującej stan bieżący zabytku, jego znaczenie, historię, legendy itp. związane z modelowanym obiektem.

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie konkursu