Koordynator projektu:

dr Franciszek Białas
e-mail: fbialas@wsb-nlu.edu.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Informatyki WSB-NLU
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
"Wirtualne Zamki"